Economy Service

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη συντήρηση και την ανακύκλωση του μεταχειρισμένου Canter σας.

 

Blauer FUSO Canter

Διατηρήστε το FUSO Canter σας σε τέλεια φόρμα. Τα FUSO Economy Service αναπτύχθηκαν ειδικά για οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας. Σας γλιτώνουν από απρόσμενα έξοδα, καθώς γνωρίζετε εκ των προτέρων το συνολικό κόστος της επισκευής. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της FUSO είναι η καλύτερη επιλογή για τη συντήρηση και την επισκευή!

 

  • Προκαθορισμένες εργασίες συνεργείου και service με εγκεκριμένα ανταλλακτικά FUSO σε ελκυστική, σταθερή τιμή.
 
  • Επαγγελματικό service στα συνεργεία της FUSO με τα σωστά εργαλεία και την κατάλληλη τεχνογνωσία.
     
  • Ισχύει για όλα τα Canter TD (EURO 3, 4,5) και TB (Euro 3).

 

Απόσυρση οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής

Απόσυρση στο τέλος του κύκλου ζωής για οχήματα με επιτρεπόμενη συνολική μάζα έως 3,5 t

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος για τα οχήματα ELV* έχετε, ως πελάτης, τη δυνατότητα να επιστρέφετε το παλιό σας όχημα στον κατασκευαστή υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 

  • Πρόκειται για όχημα έως 3,5t

 

  • Όλα τα βασικά εξαρτήματα, όπως το σύστημα κίνησης (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.), η ανάρτηση, το αμάξωμα, ο καταλύτης ή οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι, υπάρχουν στο όχημα.

 

  • Δεν πρέπει να υπάρχουν απορρίμματα στο όχημα.

 

  • Το όχημα είναι ή ήταν ταξινομημένο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την απόσυρση.

 

  • Τα έγγραφα ταξινόμησης παραδίδονται μαζί με το όχημα.

 

*Οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους – η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/ΕΚ ρυθμίζει την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των αποβλήτων από οχήματα. Η συγκεκριμένη οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να οργανώσουν συστήματα για τη συλλογή των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Οδηγία εφαρμόστηκε στη Γερμανία την 1η Ιουλίου του 2002, όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

 

Πιστοποιητικό απόσυρσης

Για την αποταξινόμηση του οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του, χρειάζεστε το λεγόμενο πιστοποιητικό απόσυρσης, το οποίο επιβεβαιώνει την κατάλληλη απόρριψη του οχήματος. Το πιστοποιητικό καταστροφής μπορεί να εκδίδεται μόνο από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις αποσυναρμολόγησης, τα πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα σημεία παραλαβής ή τις εγκαταστάσεις συλλογής που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

 

Εγκαταστάσεις συλλογής

Για να διευκολυνθεί η απόρριψη του οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής, η Daimler AG διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων συλλογής, που παραλαμβάνουν δωρεάν το παλιό σας όχημα. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις αποσυναρμολόγησης έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τον κανονισμό για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ελέγχονται και επιτηρούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά μας κριτήρια.

 

Για να παραδώσετε δωρεάν το FUSO σας στο τέλος του κύκλου ζωής του, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου συλλογής Callparts Recycling GmbH στον αριθμό: 033233 70-911 (επικοινωνία: Δευτέρα-Πέμπτη από 8:00 έως 16:30 και Παρασκευή από 8:00 έως 15:00).

 

Ανακύκλωση

Αρχικά, όλα τα λειτουργικά υγρά του οχήματος (όπως το λάδι και το υγρό φρένων) αποστραγγίζονται από το όχημα και ανακυκλώνονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Κατόπιν, αφαιρούνται τα επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά τα υλικά, για παράδειγμα, το γυαλί, τα ελαστικά και τα μεγάλα, πλαστικά εξαρτήματα, υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικές μεθόδους ανακύκλωσης. Το υπόλοιπο αμάξωμα τεμαχίζεται και διαχωρίζεται σε διάφορα τμήματα, τα οποία στη συνέχεια ανατροφοδοτούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στον κύκλο των υλικών.

 

Προστασία του περιβάλλοντος

Περισσότερη ανακύκλωση σημαίνει λιγότερα απόβλητα. Η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς εταιρικούς στόχους της Daimler AG, προϋποθέτει τη φειδωλή χρήση των φυσικών πόρων. Γι' αυτό στόχος μας είναι να ανακυκλώνουμε περισσότερο, ώστε να δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα. Ήδη κατά το στάδιο ανάπτυξης των οχημάτων μας, δίνουμε μεγάλη σημασία στη φιλική προς το περιβάλλον και την ανακύκλωση κατασκευή. Ενδεικτικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε καθαρά υλικά στους προφυλακτήρες και στις επενδύσεις υποδαπέδου.

Έτσι, διασφαλίζεται η εύκολη αποσυναρμολόγηση και η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση των υλικών. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε στα οχήματα μας ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως ίνες κοκοφοίνικα ή σιζάλ. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι χειροπιαστά: προστασία του περιβάλλοντος και δυνατότητα ανακύκλωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Daimler AG για το περιβάλλον, είμαστε υποχρεωμένοι να βελτιώνουμε διαρκώς την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων μας. Σε αυτό το κριτήριο βασίζουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, προκειμένου να βελτιώνουμε κι άλλο το περιβαλλοντικό ισοζύγιο των οχημάτων μας.