Νομικές υποδείξεις

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η τροποποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή ούτε η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές ή λοιπά ψηφιακά περιεχόμενα (στο εξής "Ψηφιακές Προσφορές"). Κάποιες ιστοσελίδες της Daimler Truck AG περιέχουν υλικό το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε. 

 

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler Truck. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπές παροχές που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Χρωματικές αποκλίσεις οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης. Για ενημερωμένες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα υποκατάστημα ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

 

Εμπορικά σήματα

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Daimler Truck, είναι προστατευμένα σήματα της Daimler Truck. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

 

Δικαιώματα αδειών χρήσης

Επιθυμία της Daimler Truck είναι να σας παρέχει μια πρωτοποριακή και ενημερωτική Ψηφιακή Προσφορά. Γι' αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική μας διαμόρφωση σας χαροποιεί όσο εμάς. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της εταιρίας Daimler Truck να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία. 

 

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

Πολλές ιστοσελίδες, ετήσιες αναφορές, δηλώσεις επενδυτών, παρουσιάσεις, αρχεία ήχου και βίντεο από εκδηλώσεις (live ή μαγνητοσκοπημένα) και λοιπά έγγραφα σε αυτή την ιστοσελίδα, περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε μια σειρά κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι η αρνητική οικονομική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των πρώτων υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα, η επιτυχής εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για smart, διακοπές στις παραδόσεις λόγω ελλείψεων υλικών, απεργιών προσωπικού ή χρεοκοπιών προμηθευτών, καθώς και πτώση των τιμών μεταπώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν, (κάποιοι παρουσιάζονται και στις αναφορές της πρόσφατης ετήσιας οικονομικής έκθεσης με τίτλο «Αναφορά Ρίσκου» στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Daimler Truck και ακόμα στην έκθεση με τίτλο «Παράγοντες Ρίσκου» στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Daimler Truck στο έντυπο 20-F, η οποία υποβλήθηκε στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ), πολλοί παράγοντες είναι σε θέση να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, ώστε αυτά να παρουσιάζουν απόκλιση ως προς τις εδώ αναφερόμενες εκτιμήσεις. Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε συνεχώς τις προβλέψεις, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα δημοσίευσής τους.

 

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

Στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι δεν έχουμε ουδεμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ως προς την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτές τις σελίδες. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν αποστασιοποιούμαστε από όλα τα περιεχόμενα των συγκεκριμένων σελίδων. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλους τους συνδέσμους με εξωτερικές σελίδες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες μας, καθώς και για τα περιεχόμενα αυτών.


Οδηγία σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Γερμανικού νόμου περί Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG)
Η Daimler Truck AG δεν πρόκειται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτησίας καταναλωτών κατά την έννοια του Γερμανικού νόμου περί Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG).

 

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (η αποκαλούμενη «πλατφόρμα ΗΕΔ»). Η πλατφόρμα ΗΕΔ λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τις διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr