Λυπούμαστε. Δεν βρήκαμε κάτι.

 • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ FUSO.
  ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  Χρηματοδότηση, leasing, ασφάλιση, ενοικίαση, μεταχειρισμένα οχήματα

logo

ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ FUSO.

 • ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ FUSO.

  Εμείς στον όμιλο Daimler Truck Financial Services Group κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για την αγορά του FUSO Canter με μετρητά. Οι αντιπρόσωποι της FUSO παρέχουν στους πελάτες μας αναλυτικές συμβουλές σχετικά με τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και εξατομικευμένες προσφορές.

 • ΜΙΣΟ ΝΟΙΚΙ.
  ΤΟ LEASING ΤΗΣ FUSO.

  O Όμιλος Daimler Truck Financial Services προσφέρει ελκυστικές λύσεις leasing για την οικονομική αγορά ενός καινούργιου FUSO Canter πλήρως προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών μας. Παρέχουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες προσφορές μίσθωσης από τον αντιπρόσωπο της FUSO.

 • ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ.
  Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ FUSO.

  Το FUSO Canter είναι πειστικό από άποψη ασφάλειας. Αλλά και πάλι καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε. Με τις ασφαλιστικές παροχές για τα φορτηγά, οι πελάτες της FUSO βασίζονται σε κάθε περίπτωση σε ένα προϊόν του οποίου η γκάμα παροχών είναι επίσης πειστική. Οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στους αντιπροσώπους της FUSO και για την παροχή συμβουλών για το προϊόν και για την αγορά του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FUSO ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 3,5 t

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος για τα οχήματα ELV* έχετε, ως πελάτης, τη δυνατότητα να επιστρέφετε το παλιό σας όχημα στον κατασκευαστή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πρόκειται για όχημα έως 3,5t
 • Όλα τα βασικά εξαρτήματα, όπως το σύστημα κίνησης (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων κ.λπ.), η ανάρτηση, το αμάξωμα, ο καταλύτης ή οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι, υπάρχουν στο όχημα.
 • Δεν υπάρχουν απορρίμματα στο όχημα.
 • Το όχημα είναι ή ήταν ταξινομημένο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την απόσυρση.
 • Τα έγγραφα ταξινόμησης παραδίδονται μαζί με το όχημα.

 

*Οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους – η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/ΕΚ ρυθμίζει την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των αποβλήτων από οχήματα. Η συγκεκριμένη οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να οργανώσουν συστήματα για τη συλλογή των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Οδηγία εφαρμόστηκε στη Γερμανία την 1η Ιουλίου του 2002, όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Για την αποταξινόμηση του οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του, χρειάζεστε το λεγόμενο πιστοποιητικό απόσυρσης, το οποίο επιβεβαιώνει την κατάλληλη απόρριψη του οχήματος. Το πιστοποιητικό απόσυρσης μπορεί να εκδίδεται μόνο από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις αποσυναρμολόγησης, τα πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα σημεία παραλαβής ή τις εγκαταστάσεις συλλογής που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Για να διευκολυνθεί η απόρριψη του οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής, η Daimler AG διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων συλλογής, που παραλαμβάνουν δωρεάν το παλιό σας όχημα. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις αποσυναρμολόγησης έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τον κανονισμό για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ελέγχονται και επιτηρούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια της Daimler Truck AG.

Για να παραδώσετε δωρεάν το FUSO σας στο τέλος του κύκλου ζωής του, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου συλλογής Callparts Recycling GmbH στον αριθμό: 033233 70-911 (ωράριο: Δευτέρα-Πέμπτη από 8:00 έως 16:30 και Παρασκευή από 8:00 έως 15:00).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αρχικά, όλα τα λειτουργικά υγρά του οχήματος (όπως το λάδι και το υγρό φρένων) αποστραγγίζονται από το όχημα και ανακυκλώνονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Κατόπιν, αφαιρούνται τα επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά τα υλικά, για παράδειγμα, το γυαλί, τα ελαστικά και τα μεγάλα, πλαστικά εξαρτήματα, υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικές μεθόδους ανακύκλωσης. Το υπόλοιπο αμάξωμα τεμαχίζεται και διαχωρίζεται σε διάφορα τμήματα, τα οποία στη συνέχεια ανατροφοδοτούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στον κύκλο των υλικών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει λιγότερα απόβλητα. Η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς εταιρικούς στόχους της Daimler AG, προϋποθέτει τη φειδωλή χρήση των φυσικών πόρων. Ήδη κατά το στάδιο σχεδιασμού των οχημάτων μας, δίνουμε μεγάλη σημασία στη φιλική προς το περιβάλλον και την ανακύκλωση κατασκευή. Ενδεικτικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε καθαρά υλικά στους προφυλακτήρες και στις επενδύσεις υποδαπέδου. Έτσι, διασφαλίζεται η εύκολη αποσυναρμολόγηση και η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση των υλικών. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε στα οχήματα μας ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως ίνες κοκοφοίνικα ή σιζάλ. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι χειροπιαστά: προστασία του περιβάλλοντος και δυνατότητα ανακύκλωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Daimler AG για το περιβάλλον, είμαστε υποχρεωμένοι να βελτιώνουμε διαρκώς την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων μας. Σε αυτό το κριτήριο βασίζουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, προκειμένου να βελτιώνουμε κι άλλο το περιβαλλοντικό ισοζύγιο των οχημάτων μας.