Λυπούμαστε. Δεν βρήκαμε κάτι.

ΠΑΡΟΧΟΣ.

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 8485 0

E-Mail: contact@daimlertruck.com

Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E.

Θηβαίδος 20
14564 Κηφισιά
Αττικής
Τηλ.: +30 210 6296500
Α.Φ.Μ.: 094104612
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000336101000

Εκπροσωπείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο: Martin Daum (πρόεδρος), Karl Deppen, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O’Leary, Karin Rådström, Eva Scherer, Stephan Unger.

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Joe Kaeser

Εμπορικό μητρώο στο τοπικό δικαστήριο της Στουτγάρδης, αριθ. HRB 76 28 84
Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων: DE 32 12 81 771